Czas badania zależy od jego rodzaju oraz indywidualnego tempa osoby badanej. Jeśli jesteś kierowcą, Twoja wizyta potrwa prawdopodobnie ok.1 godzinę. Co nie znaczy, że tak na pewno będzie. Najdłuższe badania trwają ok. 2 godziny.
 
Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji odnośnie tego, ile czasu musisz zarezerwować na badania, zapytaj nas telefonicznie lub mailowo.   
  
Przebieg wizyty zależy od jej celu. Dopiero znając go, możemy ustalić, jakie metody zostaną zastosowane. W naszym gabinecie spotkasz się z testami typu „papier i ołówek” (nazwa dosłownie opisuje ich formę – są to proste testy papierowe), badaniami wykonywanymi na specjalistycznej, nowoczesnej aparaturze oraz wywiadem, czyli rozmową na temat funkcjonowania związanego z konkretną rolą społeczną i zawodową.
Psycholog na bieżąco będzie tłumaczył, na czym polegają kolejne testy. W razie wątpliwości i pytań związanych z ich przebiegiem, otrzymasz dodatkowe wyjaśnienia.

Testy psychologiczne są częścią każdego badania, niezależnie czy badany jest kierowca zawodowy, kandydat do uzyskania prawa jazdy kat. C, D, E czy inny kierowca lub egzaminator, instruktor, lub operator wózka czy osoba pracująca na wysokości. Testy psychologiczne, mają za zadanie sprawdzić sprawność intelektualną badanego, pomóc w ocenie jego osobowości i jej dopasowania do zawodu kierowcy oraz w ocenie tego, jak badany radzi sobie w sytuacjach stresowych. Testy psychologiczne pomagają również w określeniu dojrzałości społecznej badanego, jego szczerości oraz innych cech osobowościowych, które są istotne przy kierowaniu pojazdami lub maszynami.
Wszystkie testy używane przez psychologa są testami, które mają udowodnioną trafność i rzetelność badania, któremu jest poddany pacjent.

Sprawność psychofizyczna badana jest przy użyciu specjalnych aparatów psychologicznych. Dzięki nim sprawdzamy szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową i inne funkcje. Aparaty posiadają opracowane normy dla kierowców z różnych grup wiekowych oraz w zależności jaka profesję wykonują - od kierowców amatorów (kat. B), poprzez kierowców zawodowych, taxi czy kandydatów na prawo jazdy kat. C czy D po kierowców pojazdów uprzywilejowanych - policja, straż pożarna, przewożących pieniądze, instruktorów, egzaminatorów, kierowców rajdowych czy motorniczych tramwaju.

Warto również pamiętać, że przy ocenie badanego, psycholog transportu nie polega tylko na testach, ale weryfikuje ich wyniki w wywiadzie, który przeprowadza osobiście z kierowcą lub kandydatem.

Wywiad, to nic innego jak bezpośrednia rozmowa z badanym, który jest bardzo istotnym elementem badania. Podczas wywiadu psycholog pyta osobę badaną o różne rzeczy, w zależności od celu badania oraz weryfikuje wyniki badań testowych.
Kierowcy zawodowi są pytani między innymi o swoją pracę, o trasy po których jeżdżą, w jaki sposób reagują na różne stresujące sytuacje na drodze. Osoby kierujące pojazdem, którym zostało odebrane prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości (alkohol lub narkotyki) są pytani o stosowanie tych używek w życiu codziennym nie tylko podczas wykonywania pracy zawodowej. Kierowcy, którzy stracili prawo jazdy, ponieważ przekroczyli dozwoloną liczbę punktów karnych, są proszeni o opowiedzenie w jakich okolicznościach uzyskali punkty i za jakie wykroczenia. W przypadku sprawców wypadku, ważne jest opowiedzenie o przebiegu całego zdarzenia - szczerze i uczciwie. To tylko niektóre kwestie poruszane w wywiadzie, który psycholog transportu przeprowadza z badanymi osobami.
Każda rozmowa z psychologiem jest indywidualnie dopasowana do badanego w zależnosci z jakiego powodu ubiega się o wydanie orzeczenia z pracowni psychologicznej.
 
Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najlepszych warunków oraz stworzenie przyjaznej atmosfery, komfortu i spokojnego przebiegu badania - bez niepotrzebnego stresu i złych emocji.  
 
Podczas badań sprawdzamy m.in.:
 
  • Koncentrację i podzielność uwagi
  • Spostrzegawczość
  • Zdolność logicznego myślenia  
  • Osobowość
  • Temperament
  • Czas reakcji
  • Zdolność oceny prędkości
  • Widzenie stereoskopowe
  • Widzenie w mroku
  • Wrażliwość na olśnienie

Przyjdź, wszystko będzie dobrze - Zapraszamy !
Skontaktuj się z nami: Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 3 - (parter, pok. nr 1)
telefon
504 275 721
660 561 709