Część badań z naszej oferty można wykonać tylko po okazaniu skierowania. Jeśli chcesz mieć pewność, czy go potrzebujesz, zapoznaj się z poniższym zestawieniem.
 
1. Skierowania NIE potrzebujesz, jeśli jesteś:

 
 • kandydatem na kierowcę wykonującego przewóz drogowy (badanie przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie uprawnień kierowania pojazdami)
 • kandydatem na kierowcę kategorii C i wyższych 
 • kierowcą przewożącym wartości pieniężne
 • kandydatem na instruktora lub egzaminatora nauki jazdy lub instruktorem/egzaminatorem nauki jazdy
      
2. Skierowanie MUSISZ mieć, jeśli jesteś:
 
 • uczestnikiem w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosla śmierć lub doznała obrażeń;
 • kierowcą, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobne do alkoholu;
​W tych przypadkach skierowanie zostanie wystawione przez Starostę, Policję lub inny organ uprawniony


3. Skierowanie MOŻESZ mieć (ale nie musisz), jeśli jesteś:

 
 • kierowcą przedłużającym ważność uprawnień
Za wydanie skierowania na badania okresowe odpowiada Twój pracodawca. 
  
 • kierowcą uprzywilejowanym, między innymi: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego
W tym przypadku skierowania są wydawane przez pracodawcę, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 
 • instruktorem lub egzaminatorem nauki jazdy
Skierowanie wyda Ci ośrodek prowadzący szkolenie.


Jeżeli jesteś osobą ubiegającą się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami cofniętego ze względu na:

 
 • istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • w przypadku, gdy podczas badania lekarskiego stwierdzono możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
Twoje skierowanie na badania zostanie wydane przez Starostę.Pamiętaj ! Skierowanie jest ważne 30 dni ! Zadbaj o to, żeby zgłosić się do nas właśnie w tym terminie.
 
Warto wiedzieć: nie ma odgórnych regulacji dotyczących wzorów skierowań na badania psychologiczne dla kierowców.

 
Skontaktuj się z nami: Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 3 - (parter, pok. nr 1)
telefon
504 275 721
660 561 709