Beata Leśniak

Psycholog i psychoterapeuta integratywny oraz systemowy, pracuje w zawodzie psychologa już 22 lata.
 
W 2001 r. ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2008 r. studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej tej samej uczelni. Swoje kompetencje zawodowe doskonaliła w ramach wielu kursów i szkoleń psychoterapeutycznych. Zrealizowała m.in. Studium Psychoterapii, Studium Umiejętności Psychologicznych oraz kurs psychoterapii systemowej.
Jej praca podlega stałej superwizji przez certyfikowanego superwizora PTP - (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). 
Superwizor psychoterapii to szczególnie doświadczony psychoterapeuta, którego praktyka i wiedza pozwalają takiej osobie na kształcenie innych terapeutów oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ich pracą z pacjentem czyli mówiąc " ludzkim językiem " -  konsultować sposób pracy z innymi psychoterapeutami.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Limanowej, Pracowni Psychologicznej oraz udzielając konsultacji osobom znajdującym się w kryzysie.
Jest również psychologiem orzecznikiem.
Całe życie zawodowe to praca jako - psycholog w Limanowej.
 
Obecnie pracuje w:
 
  • Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Limanowej jako psycholog orzecznik,
  • K.Z.Z.P. Medinorm sp. z o.o. Limanowa przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Psychiatryczny Oddział Dzienny),
  • Środowiskowym Domu Samopomocy w Ujanowicach,
  • Środowiskowym Domu Samopomocy w Limanowej,
  • Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy Laskowa,
  • Pracowni Psychologicznej Beata Leśniak - prywatna praktyka psychologiczna,
  • Prowadzi szkolenia i realizuje projekty z funduszy unijnych.
 
Prywatnie po godzinach interesuje się czytaniem książek i podróżami, ich planowaniem i realizowaniem…
Lubi ludzi i ich towarzystwo.

Zawsze życzliwa, zawsze profesjonalna

 

 

Skontaktuj się z nami: Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 3 - (parter, pok. nr 1)
telefon
504 275 721
660 561 709