Szkolenia Limanowa

Szkolenie Genogramowe

Genogram jest to graficzny schemat rodziny, uwzględniający żyjących jak i zmarłych jej członków.
Stosuje się go w poradnictwie, psychoterapii systemowej w celu zdiagnozowania sytuacji w rodzinie.

Genogram jest sporządzany wspólnie z terapeutą. Najistotniejsze w nim nie jest odkrycie pochodzenia swojej rodziny, lecz relacji panujących w niej od pokoleń.
Dzięki temu łatwiej jest poznać mity i przekonania rodzinne, które mogą być nieświadomie przekazywane kolejnym pokoleniom.
Te mity oraz przekazy służą utrzymywaniu homeostazy i bezpieczeństwa systemu rodzinnego, mogą również usztywnić system
i stać się przeszkodą w możliwości rozwoju członków rodziny.
 
Genogram tworzy się za pomocą graficznych symboli oraz najważniejszych skrótowych informacji w postaci haseł.
Na schemacie zaznacza się strukturę rodzinną, relacje emocjonalne członków rodziny (związki, konflikty, dystans),krytyczne wydarzenia rodzinne (śmierć, choroba, rozwód) a także informacje demograficzne (wiek, wykształcenie, zawód).

Dzięki zgromadzeniu, a następnie przeanalizowaniu tych informacji, terapeuta jest w stanie ocenić przebieg i realizację wszystkich faz rozwojowych rodziny – najbardziej znaczących wydarzeń w życiu rodzinnym (narzeczeństwo, małżeństwo, narodziny dziecka, etap szkolny, usamodzielnienie dziecka, choroba , rozwód śmierć).
 

W przypadku gdy zadania nie są zrealizowane, rodzina nie może osiągnąć kolejnego etapu cyklu – co może uniemożliwić jej dalszy prawidłowy rozwój.

Dokładna analiza funkcjonalna genogramu może pomóc w określeniu powtarzających się wzorów zachowań takich jak np. alkoholizm, próby samobójcze, rozwody, choroby psychiczne itp. Świadomość występowania w rodzinie tego typu zachowań może pomóc uniknąć ich w przyszłości.

 

Podczas analizy genogramu najważniejszymi informacjami są:
 

  • przyjmowanie określonych ról rodzinnych i społecznych
  • układ osób wspólnie zamieszkujących
  • zajmowane pozycje członków rodziny względem siebie
  • kolejność urodzeń poszczególnych dzieci
  • płeć dziecka, różnice wiekowe dzieci
  • występowanie chorób (alkoholizm, choroby psychiczne)

Analiza własnego genogramu daje możliwość przyjrzenia się, nieco z dystansu, swoim wzorcom relacji pochodzącym z rodziny pochodzenia.
Często konfrontuje nas z pewnymi  przekonaniami, schematami, których w sobie nie uświadamiamy.
Pomaga poznać ważne, w naszym życiu, wartości i ich pochodzenie, jak również źródła stosowanych sposobów komunikacji, które bezpośrednio wpływają na nasze relacje z ludźmi.
 
Szczególnie istotne jest to w codziennej pracy z pacjentem/klientem.
Doświadczenie grupy genogramowej umożliwia  korzystanie z zasobów uczestniczących w niej osób, które spostrzegają nasze opisy ze swojego, innego, niż nasz, sposobu przeżywania świata.

Ta  metoda pomaga stawiać pytania, ale też przynosi odpowiedzi, ujawnia nieuświadomione zależności pomiędzy naszymi sposobami funkcjonowania, a przekazami zawartymi w historii rodziny pochodzenia.

Doświadczenie to niesie w sobie ogromny potencjał poznania siebie i swojej historii, które odbywa się  poprzez osobiste spotkanie ze swoją historią i historią rodziny pochodzenia, jak również spotkania się z perspektywą innych uczestników grupy.
Uczestniczenie w analizach genogramów znacząco rozwija rozumienie siebie, jak i  złożoności procesów kształtujących człowieka.

Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, jak również wszystkie osoby zainteresowane rozwojem oraz osoby pracujące w obszarach związanych z pracą z pacjentem/klientem, do osobistego doświadczenia w ramach pracy w grupie genogramowej. 

Chodźmy razem na transgeneracyjną podróż...

Skontaktuj się z nami: Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 3 - (parter, pok. nr 1)
telefon
504 275 721
660 561 709