Prowadzimy terapię małżeństw i rodzin

Pomoc psychologiczna dla par i rodzin

Prowadzimy terapię małżeństw i rodzin przeżywających kryzysy lub chcących poprawić jakość wspólnego życia. Naszą misją jest tworzenie warunków sprzyjających pogłębianiu wzajemnego zrozumienia oraz umacnianiu więzi.

Praca terapeutyczna ma celu odbudowanie lub zbudowanie od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między partnerami, osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia oraz pracę nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Psychoterapia par i małżeństw dotyczy zarówno aktualnych problemów, jak i dotąd nieprzepracowanych trudności z przeszłości oraz koncentruje się na zrozumieniu dotychczasowych źródeł trudności oraz wyposażeniu małżonków/partnerów w narzędzia pozwalające samodzielnie rozwiązywać konflikty.
Proces terapii oparty jest na współpracy obojga partnerów, dlatego bardzo ważna jest motywacja obu osób do zmiany i chęć inwestowania energii w związek na przyszłość.

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują - pozytywnie i negatywnie. Problem, albo problemy jednego z członków rodziny wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zarówno problemu, jak i jego rozwiązania. Dlatego przy rozwiązaniu trudności w życiu codziennym bardzo ważnymi sojusznikami i ekspertami stają się członkowie rodziny.Terapia rodzin pozwala lepiej określić i rozwiązać problemy dotyczące m.in.: wzajemnego porozumiewania się, wyrażania emocji, określenia ról w rodzinie, ustalania czytelnych granic między członkami wspólnoty. Jest to najczęściej proponowany sposób pracy z rodzinami, w których występują problemy reprezentowane przez dziecko (również dziecko dorosłe).

Dążymy do precyzyjnego określenia przyczyn problemów i przekazania małżonkom i rodzinom konkretnych sposobów radzenia sobie z trudnościami teraz i w przyszłości. Terapie zawsze odbywają się w atmosferze zrozumienia i pełnej dyskrecji.

Zapraszamy:
 
  • pary przeżywające kryzysy i konflikty,
  • pary, które doświadczają dysharmonii w związku wynikającej np. z różnic zdań i wartości, cech osobowości partnerów lub odmiennych preferencji dotyczące spędzania czasu,
  • rodziny dążące do pogłębienia więzi i polepszenia komunikacji;
  • rodziny, w których pojawiły się problemy wychowawcze i zanik kontaktu z dziećmi,
  • rodziny, których członek przeżywa problemy emocjonalne, cierpi na przewlekłą chorobę lub z innego powodu izoluje się od bliskich.
Skontaktuj się z nami: Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 3 - (parter, pok. nr 1)
telefon
504 275 721
660 561 709