Pomoc i konsultacje psychologiczne

Pomagamy i leczymy w optymalny sposób dla pacjenta

Diagnoza i konsultacje służą wspólnemu określeniu problemów i podjęciu decyzji, jakie dalsze działania zostaną podjęte.
Dążymy do dopasowania optymalnej formy pomocy psychologicznej, która będzie najlepiej
odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. W tym celu stosujemy rzetelne testy i kwestionariusze psychologiczne. Do korzystania z oferty zapraszamy osoby chcące z fachową pomocą przezwyciężyć życiowe trudności lub zainteresowane lepszym poznaniem siebie i własnej osobowości.
 
 
Konsultacje psychologicze 

Jest to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, nazywane konsultacją psychologiczną, która daje możliwość osobie zainteresowanej podjęciem psychoterapii poznanie specjalisty, przedstawienie trudności, które wpłynęły na decyzję o zgłoszeniu się, oraz sprawdzenie, czy terapia wydaje się obu stronom właściwym sposobem pomocy dla pacjenta.
 
Podczas konsultacji wstępnej psycholog zdobywa podstawową wiedzę na temat naszego problemu, z którym przyszliśmy i pomoże wytyczyć kierunek w celu pomocy pacjentowi. Psycholog może także przekierować nas do innego specjalisty, jeśli uzna, że nasze trudności mają inne podłoże niż psychologiczne.

Konsultacja, która niekiedy obejmuje więcej niż jedno spotkanie, ma właśnie dawać możliwość ustalenia odpowiedzi na te wszystkie pytania. Niekiedy konsultacja, w czasie której można lepiej, w nowy sposób przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom i uczuciom, stanowi wystarczającą pomoc bez sięgania po psychoterapię.

Sama konsultacja nie jest zobowiązaniem do podjęcia psychoterapii. Z konsultacji można korzystać wielokrotnie, wyjaśniając rozmaite wątpliwości i uzyskując odpowiedzi na pytania dotyczące psychoterapii, jej zasad, czasu trwania, odpłatności, celu. 
 
W wyniku konsultacji psycholog wskaże pacjentowi adekwatny sposób dalszej pomocy i leczenia:
 
 • poradę lub psychoedukację
 • kompleksową diagnostykę psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • psychoterapię małżeńską i rodzinną
 • specjalistyczne konsultacje lekarskie (np. psychiatryczna, neurologiczna, itp.)

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi podstawowy element pracy psychologa. Jej zadaniem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Diagnozę psychologiczną wykonuje się często z polecenia lekarza prowadzącego np. psychiatry, ze względu na jej dużą przydatność w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Warto jednak podkreślić, że diagnoza psychologiczna nie dotyczy jedynie osób z zaburzeniami. Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie lub zwiekszenia komfortu życia.

Pozwala na znalezienie przyczyn naszego kłopotu oraz określa stopień udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w jego pojawieniu się czyli mówiąc najprościej diagnoza psychologiczna pozwala na dokładne zbadanie dlaczego mamy problem i na czym on właściwie polega. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz przygotowania prognozy co dalej z naszym problemem. Do tego służą metody diagnozy psychologicznej - wywiad kliniczny i obserwacja oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić przyczyny nieprawidłowości oraz poziom badanej trudności i ustalić charakterystykę badanej osoby.


Rodzaje diagnozy psychologicznej wykonywane w Pracowni Psychologicznej Beata Leśniak:

1.Diagnoza osobowościowa – wykonywane są kwestionariuszowe testy osobowości (takie jak MMPI-2, EPQ-R, ACL, NEO-FFI) oraz testy projekcyjne (m.in. RISB, TAT)
 
 •  w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego – pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby, poznać swoje mocne oraz słabe strony, przydatna w życiowych wyborach (np. kierunek studiów lub praca zawodowa), określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.
 • w kierunku zaburzeń osobowości – pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocena zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zaproponowanie odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany jaka musi nastąpić w procesie leczenia.

2. Diagnoza neuropsychologiczna – testy wykonywane są w zależności od rodzaju trudności pacjenta. Pomagają w ocenie    funkcjonowania poznawczego pacjenta i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego
 
 • badanie w kierunku otępienia – wykonywane są testy badające różne rodzaje pamięci (bezpośredniej, operacyjnej, długotrwałej) np. poszczególne podtesty z WAISR, Test 15 Słów Reya, CVLT
 • badanie funkcji poznawczych – wykonywane są testy badające pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzorokowo-przestrzenne oraz uczenie się, gotowość szkolną. Testy, które są wykonywane to m.in. Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Łączenia Punktów, Test Fluencji Słownej, CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona.
 • badanie intelektu (IQ) – określanie poziomy inteligencji ogólnej, globalnej. Wykonywane są m.in. WAIS-R oraz WISC-R, Test Matryc Ravena.
   
Skontaktuj się z nami: Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 3 - (parter, pok. nr 1)
telefon
504 275 721
660 561 709